Hoppa till huvudinnehåll

Program 4D - fyra diagnoser

Diarienummer
AKTNR 117-787

 

Stockholms medicinska biobank har ett nära samarbete med Program 4D - ett unikt samverkansprogram mellan Stockholms läns landsting och Karolinska Institutet. Detta program utgår från några av våra vanligaste folksjukdomar och ska bidra till bättre hälsa samt stärka förutsättningarna för kunskapsbyggande och informationsöverföring inom vård och forskning. Det ska också bidra till att stärka patientens insyn och delaktighet, snabbare omsättning av forskningsresultat till tidig diagnostik, bättre behandlingar samt ny forskning. Namnet 4D avser de fyra diagnoser som valts ut i projektet – artrit, bröstcancer, diabetes typ 2 och hjärtsvikt.

Samarbetet mellan SMB och Program 4D fokuserar på biobanking och alla projekt bidrar med olika delar av generaliserbar kunskap för en bredare, gemensam modell.

 

Genom samverkan med utvecklingen av Stockholms medicinska biobank, SMB, ges möjlighet för att alla patienter ska kunna bidra till biobanken och därmed kraftigt förstärka möjligheterna till klinisk forskning.
Projektet är också igång med ett pilotprojekt som bedrivs på alla tre bröstcentra för att inhämta samtycke till lagring av prover i biobank via läsplatta. Under den första delen av pilotprojektet har det visat ytterst goda resultat. Läs mer.

 

I samarbete med Stockholms medicinska biobank , SMB, sparas (biobankas) serum-, plasma- och DNA-prover från personer med prediabetes, typ 2-diabetes och friska kontroller. Proverna kan sedan användas för att till exempel finna tidiga biomarkörer för diabetes samt möjligen även biomarkörer för andra metabola störningar såsom fetma, hypertoni och blodfettsrubbningar. Läs mer.

 

I huvudstudien i 4D Hjärtsvikt (PREFERS) ingår biobanksprovtagning på nya fall av hjärtsvikt vid samtliga stockholmssjukhus. Stockholms medicinska biobank har möjliggjort start av studien senhösten 2014 och under kommande år kommer studien att breddas. Avancerade analyser av kända och okända biomarkörer görs i samarbete med Science for Life Laboratory och Karolinska Institutet. Läs mer.

 

Biobanksprover i rutinsjukvård är introducerad på samtliga tre sjukhusanknutna reumatologkliniker samt hos privata vårdgivare inom reumatologi i Stockholm. En pop-up-funktion i Svensk Reumatologis Kvalitetsregister, SRQ, har utvecklats och är nu införd. Resultatet av denna funktion har medfört ett ökat antal patienter som lämnat biobanksprov i SRQ biobank och framöver i SMB. Läs mer.

 

2015-10-20