Hoppa till huvudinnehåll

Informerat samtycke

Diarienummer
AKTNR 88-1332

 

För prover som tas inom hälso-och sjukvården och som ska användas till forskning eller klinska prövning gäller att den som ska lämna samtycke ska informeras om:

  • att ett godkännande från en etisk prövningsnämnd (EPN) ska finnas för att insamlade och bevarade prover i en biobank ska få användas för forskning eller klinisk prövning,
  • att sparade prover inte får användas för ett annat ändamål utan att information ges om det nya ändamålet och att ett nytt samtycke då måste lämnas
  • att ett samtycke när som helst kan återkallas och att provet ska förstöras eller avidentifieras om återkallelsen avser all användning av provet

 

Läs mer om BiobankSverige om forskningspersoninformation och samtycke och ladda ner exempel på information och samtyckestext. Kontakta gärna Stockholms medicinska biobank för rådgivning och hjälp med forskningspersoninformation och samtyckestexter. Se även framtagen mall för patientinformation och samtycke länkad till höger. Även Etikprövningsnämnden (http://epn.se) har en stödmall för forskningspersonsinformation på sin hemsida.

Stockholms regionala biobankscentrum handlägger Nej-talonger/samtyckesbegränsningar för biologiska prover i biobanker inom Stockholms läns landsting och i PKU-biobanken  Proverna har tagits för analys vid kontakt med vården eller för forskning och klinisk prövning. Läs mer om tjänsten här.


Vem kan jag kontakta om jag har frågor ?
Besök biobanksverige.se  för att veta mer eller kontakta biobankscentrum.lsf@sll.se.

 

2018-05-30