Hoppa till huvudinnehåll

Invigning av SMB

Välkommen till invigningen av Stockholms medicinska biobank!

 

En samordnad och storskalig biobanksstruktur byggs upp i Stockholmsregionen med initiativ från Karolinska Institutet och Stockholms läns landsting. Målet är att bidra till bättre vård och stärka den kliniska forskningen. Den regionala biobanken, Stockholms medicinska biobank, ska stödja vårdgivare och forskare i hela regionen med att samla in och tillgängliggöra prover efter kvalitetssäkrade rutiner och god etik. Stockholms medicinska biobank är en sjukvårdsintegrerad biobank där vårdens infrastruktur och sjukhuslaboratoriernas kunskap om provlogistik och provhantering tillvaratas.

 

Boka redan nu torsdag den 15 oktober för invigningen av Stockholms medicinska biobank på Norra Stationsgatan 69. Passa på att fira med oss och lyssna på hur storskalig biobanking skapar nya förutsättningar för bättre forskning och vård. Träffa nätverken kring regionens kliniska forskning och biobanking.

 

14.00-14.30 Mingel med snacks och dryck

 

14.30-14.40 Invigning

Bandklippning och invigning av Stockholms medicinska biobank.

Peter Carpelan, forsknings – och personallandstingsråd

 

14.40-15.30 Presentationer

Informationen runt människan och provet

Om vinsterna med att samla all provinformation runt patienten på ett ställe med individens hälsa och säkerhet i fokus.

Lena Brynne, avdelningschef Stockholms medicinska biobank

 

Forskning och framtid

Framtidens hälso- och sjukvård är här. Om forskning och utveckling i samverkan med vården och om hur vården förbättras genom forskningsresultat.

Martin Ingvar, vicerektor, Karolinska Institutet.

 

Sjukvårdsintegrerad biobanking

Preanalytisk biobanking, PreBio, handlar om insamling av prover, provhantering och uttag av prover med bibehållen kvalitet. Om vägen från provtagning till analys.

Joakim Lundahl, biträdande divisionschef på Karolinska Universitetslaboratoriet.

 

Betydelsen för patienten

En modern hälso- och sjukvård i nätverk handlar om att sätta individens samlade behov i fokus. Om hur Stockholms medicinska biobank möjliggör fokus på patienten även för provet och forskningen.

Anna Nergårdh, chefläkare Stockholms läns landsting

 

Avslutning

Sammanfattande ord om Stockholms läns landstings inriktning på vård, forskning och utveckling i samverkan.

Toivo Heinsoo, Landstingsdirektör, Stockholms läns landsting

 

15.30-16.30 Mingel med tilltugg och dryck

Presentation av PreBio insamlingsprocesser för vätska och vävnad.

 

Anmäl dig här

Norra Stationsgatan 69

2015-09-25