Hoppa till huvudinnehåll

Allmänhet

Diarienummer
AKTNR 37-1618

 

Säkrare vård och behandling

Som patient behöver du ofta lämna prov, till exempel blodprov eller vävnadsprov. Många av dessa sparas i biobanker. Det främsta skälet till att prov sparas är att du som patient ska få en säkrare vård och behandling. Den som ställer diagnos kan komma att behöva jämföra ett nytt prov med ett tidigare sparat prov. Sparade prov är också viktiga för att läkaren ska kunna välja rätt behandling. Om till exempel en person som tidigare haft cancer blir sjuk igen, så påverkas ofta valet av behandling av om det är en ny cancer eller om det är den tidigare som har kommit tillbaka.

Dagens forskning - morgondagens diagnostik och behandling

Biobanker behövs för utbildning av vårdpersonal samt till kvalitets- och utvecklingsarbete inom vården. Biobanker är mycket värdefulla även vid forskning. Tillgång till samlingar av prover gör det möjligt att söka efter nya sjukdomsmarkörer för bättre diagnostik och utveckling av nya analyser och behandlingsterapier.

Du kan läsa mer om bakgrunden till att prover sparas i biobanker och vilken nytta de gör i broschyren Biobanken - resurs för livet.

 

Personuppgifter och prover skyddas

De sparade proverna förvaras så att obehöriga inte kan komma åt dem. Personuppgifter som hör till provet noteras i patientjournalen och i särskilda register över prover. Alla personuppgifter är skyddade enligt svensk lag. Prover från biobanker får inte lämnas ut i vinstsyfte eftersom det är förbjudet att handla med prover från en människa.

Man väljer själv

Enligt biobankslagen ska man i samband med en provtagning bli tillfrågad om man samtycker till att provet sparas. Personalen är skyldig att informera om hur provet kan komma att användas. Det är provgivaren själv som bestämmer om provet får lagras och vad det får användas till. Ett samtycke dokumenteras i patientjournalen. Skulle provgivaren inte ge sitt samtycke ska det också dokumenteras och en nej-talong ska skickas in. Nej-talongen får man i samband med provtagningen.

Om man senare bestämmer sig för att provet inte ska sparas har man alltid rätt att när som helst ändra sitt beslut. Antingen kan man begränsa ändamålen eller så kan man begära att prover kasseras. Då förstörs eller avidentifieras proverna.

Om man är tveksam

Man har alltid rätt att ändra sig, men ett borttaget prov är borta för alltid. Om man är osäker kan det vara bra att samtycka till att spara provet tills vidare. Man kan senare när som helst ändra sig och skicka in en nej-talong. Man kan också ladda ned och fylla i en nej-talong på BiobankSveriges hemsida.

 

2019-01-21