Hoppa till huvudinnehåll

Ansvar för Stockholms medicinska biobank flyttas

 

Den 5 december fattade Landstingsfullmäktige beslutet att flytta ansvaret för Stockholms medicinska biobank från Landstingsstyrelsens förvaltning till Styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset. Motiveringen är att det kommer att optimera förutsättningarna för såväl de operativa som regulatoriska delarna av verksamheten.

Styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset avser att placera SMB inom Karolinska Universitetslaboratoriet, KUL.

I samband med det förändrade ansvaret anställs en biobankssamordnare vid funktionsområde Forskning och innovation vid Landstingsstyrelsens förvaltning. Denne ska säkerställa att alla laboratorier i landstingets hälso- och sjukvårdssystem får samma förutsättningar för biobanking. Dessutom inrättas ett biobanksråd som ska bistå och följa upp den strategiska styrningen av SMB, vilket ska ledas av landstingets forsknings- och innovationsdirektör.

Både organisatorisk och fysisk flytt kommer att ske under 2018 men något definitivt datum är ännu inte satt.

2017-12-20