Hoppa till huvudinnehåll

Multicenterstudier

Diarienummer
AKTNR 41-1084

Multicenterstudier är forskningsstudier och kliniska prövningar där mer än en sjukvårdshuvudman är inblandad.

Stockholms regionala biobankscentrum (RBC) handlägger, avtalar och fattar beslut om utlämnande av nyinsamlade biologiska prover för multicenterstudier. RBC har fullmakt att fatta beslut om tillgång till prover som samlats in i samtliga landsting och regioner i Sverige.

 

Villkor för multicenterprincipen är

  • Nyinsamlade prov*
  • Endast prov som utlämnas till en mottagande biobank
  • Godkänd etikprövning
  • Prövare/nationell koordinator måste kontakta e-biobank för att säkerställa spårbarheten

 

* Notera att nyinsamlade vävnadsprover som går via patologen räknas som arkiverat material och uppfyller därför inte villkoren.

 

Ny nationell granskningsrutin för tillgång till befintliga prov från flera biobanker

Handläggningen av avtal för tillgång till befintliga prov är ibland tidskrävande för den enskilda biobanken pga att ansökan många gånger är ofullständig eller inte helt korrekt ifylld. Därutöver har forskare och företag framfört att de skulle önska en förenklad rutin vid ansökningar om tillgång till befintliga prov från biobanker.

Granskningsrutinen innebär att forskaren/företaget, skickar sin biobanksansökan inkl. bilagor gällande befintliga prov i landstingens/regionens biobanker, till Regionalt biobankscentrum (RBC) i den sjukvårdsregion där etikprövningen har/ska genomföras. RBC erbjuder rådgivning och svarar på frågor samt granskar de inkomna handlingarna med fokus på att de är kompletta och i enlighet med gällande biobankslagstiftning. RBC förmedlar även kontaktuppgifter till berörda biobanker till vilka ansökan efter granskning ska skickas för beslut.

Mer information hittar ni på www.biobanksverige.se. Aktuella blanketter och instruktioner för hur man fyller i dessa finns på: http://biobanksverige.se/alladokument/

 

Vid multicenterstudier gör man en multicenteransökan. Proverna inrättas då i landstingets e-biobank via det handläggande Regionala Biobankscentrumet (RBC). Det handläggande RBC är där ansökan om etikprövning godkändes. För multicenterstudier som utgår ifrån Stockholms läns landsting kontaktas handläggare på RBC Stockholm, biobankscentrum.lsf@sll.se. Läs mer om multicenterstudier på biobanksverige. Om prover som tas inom Stockholms läns landsting ingår i en multicenteransökan där proverna sen ska utlämnas till annan huvudman så behövs ingen lokal registrering skickas in till RBC Stockholm.

Multicenterstudier och e-biobanksärenden Stockholm

Multicenteransvarig: Emilia Nuorala
 

 

2017-11-03