Hoppa till huvudinnehåll

Multicenterstudier

Diarienummer
AKTNR 41-1434

Multicenterstudier är forskningsstudier och kliniska prövningar där mer än en sjukvårdshuvudman är inblandad.

Stockholms regionala biobankscentrum (RBC) handlägger, avtalar och fattar beslut om utlämnande av nyinsamlade biologiska prover för multicenterstudier. RBC har fullmakt att fatta beslut om tillgång till prover som samlats in i samtliga landsting och regioner i Sverige.

Villkor för multicenterprincipen är

 • Nyinsamlade prov*

 • Endast prov som utlämnas till en mottagande biobank

 • Godkänd etikprövning

 • Prövare/nationell koordinator måste kontakta e-biobank för att säkerställa spårbarheten

* Notera att nyinsamlade vävnadsprover som går via patologen räknas som arkiverat material och uppfyller därför inte villkoren.

 

Ansökan om ny provinsamling

 

För hjälp att välja blanketter för din ansökan, gå till Blankettväljaren.

 

 1. Ladda ner ansökan om tillgång till nyinsamlade prov (N1a) (3 original signerade av både forskaren och mottagande biobank). 

 2. Ladda ner Appendix B (N1b) (1 original)

 3. Vid komplettering: Ladda ner Komplettering till multicenteransökan (N2) (3 original signerade av forskaren).

 4. Ladda ner MTA för att skicka prover på analys utomlands (L2a) (3 signerade original)
  (OBS! Endast om Stockholm medicinska biobank är mottagande biobank. I övriga fall, handläggs dessa av den mottagande biobanken)

 5. Ladda ner MTA för att skicka prover på analys inom Sverige (L2b) (1 signerat original)
  (OBS! Endast om Stockholm medicinska biobank är mottagande biobank. I övriga fall, handläggs dessa av den mottagande biobanken)

 6. Ladda ner Fullmakt privat vårdgivare (N4) (2 signerade original för varje site)

Alla blanketter hittas på http://biobanksverige.se/alladokument/

 1. Signerad EPN-ansökan

 2. Beslut från EPN (inkl. samtliga kompletteringar)

 3. Patientinformation

 4.  Följebrev

 

Ansökan skickas elektroniskt och med post till:

 

Stockholms medicinska biobank

Karolinska Universitetslaboratoriet

c/o Landstingsstyrelsens förvaltning

Box 22 550

104 22 Stockholm

biobankstockholm.lsf@sll.se

 

Anmälan om avslutad provinsamling

 

När provinsamlingen för studien är avslutad, så ska detta anmälas till RBC.

 

1.Ladda ned Anmälan om avslutad provinsamling (N3a)

2.Ladda ned Anmälan om avslut, Appendix 1 (N3b)

 

Avslutsdokumentation behövs endast skickas elektroniskt.

 

Anmäl din studie till sjukhusets personuppgiftsansvarig. Du är skyldig att anmäla alla register med personuppgifter. Under beredningen av ditt ärende kan du, eller den som uppgivits som kontaktperson, komma att kontaktas av Biobankens handläggare eller av en representant för en beredningsgrupp som granskar din ansökan.

Använd det tilldelade ärendenumret som börjar med RBC/SMB vid all kontakt och korrespondens med oss i detta ärende.

OBSERVERA: Prov ska vara kodade/pseudonymiserade och återlämnas eller förstöras när de inte längre behövs för de ändamål för vilket de lämnades ut alternativt skickades.

Läs mer om multicenterstudier på biobanksverige.

Multicenterstudier och e-biobanksärenden Stockholm

E-post: biobankscentrum.lsf@sll.se

Multicenteransvarig: Emilia Nuorala

 

 

2018-09-26