Hoppa till huvudinnehåll

Multicenterstudier

Diarienummer
AKTNR 41-1213

Multicenterstudier är forskningsstudier och kliniska prövningar där mer än en sjukvårdshuvudman är inblandad.

Stockholms regionala biobankscentrum (RBC) handlägger, avtalar och fattar beslut om utlämnande av nyinsamlade biologiska prover för multicenterstudier. RBC har fullmakt att fatta beslut om tillgång till prover som samlats in i samtliga landsting och regioner i Sverige.

 

Villkor för multicenterprincipen är

  • Nyinsamlade prov*
  • Endast prov som utlämnas till en mottagande biobank
  • Godkänd etikprövning
  • Prövare/nationell koordinator måste kontakta e-biobank för att säkerställa spårbarheten

 

* Notera att nyinsamlade vävnadsprover som går via patologen räknas som arkiverat material och uppfyller därför inte villkoren.

Vid multicenterstudier gör man en multicenteransökan. Proverna inrättas då i landstingets e-biobank via det handläggande Regionala Biobankscentrumet (RBC). Det handläggande RBC är där ansökan om etikprövning godkändes. För multicenterstudier som utgår ifrån Stockholms läns landsting kontaktas handläggare på RBC Stockholm, biobankscentrum.lsf@sll.se. Läs mer om multicenterstudier på biobanksverige. Om prover som tas inom Stockholms läns landsting ingår i en multicenteransökan där proverna sen ska utlämnas till annan huvudman så behövs ingen lokal registrering skickas in till RBC Stockholm.

I de fall komplettering/ytterligare information efterfrågas för ansökan skall den inkomma till SMB inom en månad. Efter den tidpunkten kommer ärendet stängas och inget biobanksavtal upprättas.

Multicenterstudier och e-biobanksärenden Stockholm

Multicenteransvarig: Emilia Nuorala
 

 

2018-02-21