Hoppa till huvudinnehåll

Vad är en biobank?

Diarienummer
AKTNR 15-47

Lämnas ett prov i sjukvården får det sparas bara om patienten säger ja.  Säger patienten ja utan inskränkningar sparas provet för vård, behandling och verksamhet som hör ihop med det, d.v.s. utbildning av vårdpersonal och kvalitets- och utvecklingsarbete inom vården. Provet får också användas till forskning och klinisk prövning som godkänts av en nämnd för forskningsetik. Patienten kan också välja att provet inte får användas för ett eller flera av ovan nämnda ändamål, eller säga nej helt och hållet, och då kasseras provet efter analys. Det innebär att provet förstörs eller avidentifieras, så att det inte kan kopplas till patienten som person. En patient som säger ja kan alltid ändra sig senare.

2015-06-03