Hoppa till huvudinnehåll

Carinas sida nr 2

Diarienummer
AKTNR 14-56

Detta är nästa testsida

Den första sidan försvann...

 

Biobanksverige.se

Om Biobanksverige

Biobanksverige.se är en portal för all information Du behöver om Sveriges biobanker.
Varje år sätts flera miljoner prov in på Sveriges biobanker. Dessa prov behövs främst för hälso- och sjukvårdens utredningar och behandlingar av patienter, men de har också ett stort värde för forskning och utbildning. Biobankslagen reglerar användningen av dessa sparade prov med individens samtycke. Nationella biobanksrådet (NBR) verkar för en nationell samordning och enhetliga rutiner kring biobankslagen och dess praktiska tillämpning. NBR:s uppdragsgivare är region- och landstingsdirektöterna. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har på uppdrag av direktörerna fastställt NBR:s verksamhetsplan och budget samt är ägare av det material som utarbetats av NBR. Om Du saknar någon information eller om Du har frågor kontakta info@biobanksverige.se.

Antal träd i skogen      
Tabell

Gran

5    
Tall 4    

 

 

 

 

 

2015-06-03