Hoppa till huvudinnehåll

E-biobank

Diarienummer
AKTNR 137-1289

 

På uppdrag av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har en projektgrupp tagit fram riktlinjer för multicenterstudier med syftet att förenkla avtalshanteringen för provtagning, beslut om utlämnande och användandet av humanbiologiskt material vid nyinsamling av prov i studier där mer än en sjukvårdshuvudman berörs.

I varje region/landsting finns en e-biobank som utgör ett register för att hantera beslut om utlämnande av biobanksprov och för att säkra spårbarheten av samtliga dessa som tagits inom hälso- och sjukvård i såväl offentlig som privat verksamhet.

Varje e-biobanksansvarig i landet kan genom personlig fullmakt uppdra till en chef för ett Regionalt biobankscentrum (RBC) att fatta beslut om inrättande av provsamling i den egna e-biobanken och utlämnande av samma prov och personuppgifter från den egna regionen/landstingets e-biobank.

 

Kontakt e-biobank Stockholm (nr 772)

E-biobanksansvarig: emilia.nuorala@sll.se
 

 

2018-05-02