Hoppa till huvudinnehåll

E-biobank

Diarienummer
AKTNR 137-1898

 

 
I varje region/landsting finns en e-biobank som utgör ett register för att hantera beslut om utlämnande av biobanksprov och för att säkra spårbarheten av samtliga dessa som tagits inom hälso- och sjukvård i såväl offentlig som privat verksamhet.
Varje e-biobanksansvarig i landet kan genom personlig fullmakt uppdra till en chef för ett Regionalt biobankscentrum (RBC) att fatta beslut om inrättande av provsamling i den egna e-biobanken och utlämnande av samma prov och personuppgifter från den egna regionen/landstingets e-biobank.
 
Kontakt e-biobank Stockholm (nr 772)
E-biobanksansvarig: emilia.nuorala@sll.se
 

 

2019-03-07