Hoppa till huvudinnehåll

Innebär genetisk forskning några särskilda krav eller samtycke från mig enligt biobankslagen?

Vid all forskning fordras etiskt tillstånd enligt etikprövningslagen och samtycke att spara prov för forskningsändamål enligt biobankslagen. Forskning som innefattar behandling av personuppgifter om genetiska anlag (som framkommit efter genetisk undersökning) skall också förhandskontrolleras av Datainspektionen.