Hoppa till huvudinnehåll

Vad är biobankslagen?

Den 1 januari 2003 trädde ”Lagen om biobanker i hälso- och sjukvården mm”, i kraft. Biobankslagen (2002:297) reglerar hur prov från människa får sparas och användas. Lagen är till för att skydda patienter/provgivares integritet vid insamling, förvaring och användning av dessa prov. Lagen ska samtidigt verka för att tillgodose att den medicinska forskningen får tillgång till provmaterial för utveckling av vården.

Ett förslag till en ny biobankslag finns. Lagförslaget har varit ute på remiss och remissvaren ska nu behandlas. Den nya biobankslagen kommer tidigast att träda i kraft 2014.