Hoppa till huvudinnehåll

Vad finns i PKU-registret?

Det sk PKU-registret är en samling pappersremisser över barn som lämnat prov för screening av medfödda metabola sjukdomar. Dessa innehåller uppgift om provets laboratorienummer, ankomstdatum, födelsedatum eller personnummer, provtagningsdatum, moderns namn och personnummer, graviditetslängd, förlossningsklinik och i händelse av tvillingfödsel uppgift om det är första eller andra barnet provet avser. Barn vars prov blev positiva i screeningen finns dokumenterat på laboratoriet för att snabbt kunna återfinna provet.

Efter 2005-11-17 finns ett elektroniskt sökbart laboratoriedatasystem med samma uppgifter som på pappersremissen samt resultaten från den primära screeningen.

Några DNA-profiler finns vare sig utförda eller registrerade, däremot finns själva provet sparat i en biobank där det återfinnas med hjälp av laboratorienumret