Hoppa till huvudinnehåll

Vad är en term?

Term är en benämningen på en kategori inom en volabuär.

Vokabulär är en grup av termer.

T.ex om vi skapat vokabuläret "bilmärken" så är "Volvo" och "Ford" etc. termerna.

Taxnomi är samlingsnamnet för hela systemet med vokabulär och termer.

 

Term