Hoppa till huvudinnehåll

Forskning och klinisk prövning

Diarienummer
AKTNR 38-1295

 

När du planerar en studie som innefattar humanbiologiska prov inom Stockholms läns landsting kontaka alltid först Stockholms medicinska biobank.

Humanbiologiska prov som samlas in i vården får användas till forskning och utveckling om provgivarna har gett sitt medgivande till detta och om studien är godkänd av etikprövningsnämnden.

Stockholms medicinska biobank erbjuder tjänster och kompetent vägledning genom forskningsstudiens olika faser, mot såväl akademiska forskargrupper inom LifeScience och näringsliv som mot hälso- och sjukvårdens forsknings- och utvecklingsprojekt.

 

 

 

2018-05-03