Hoppa till huvudinnehåll

FreezerPro

Diarienummer
AKTNR 143-1415

Stockholms medicinska biobank (SMB) är Stockholms läns landstings biobank med ett regionalt juridiskt ansvar för de prover som tas inom vården och har sedan invigningen 2015 succesivt övertagit det legala ansvaret från de tidigare lokala sjukhusbiobankerna.

En viktig del av biobankslagen är att prover skall vara spårbara i och med att provgivare har rätt att ändra sitt samtycke; antingen ändra hur prover får användas eller att de skall förstöras.


En relativt stor del av de biobanksprover som tas inom regionen passerar inte tillgängliga robotiserade system för hantering av biobanksprover och är därmed svårare att spåra. För att underlätta spårbarhet av dessa prover, som ju är ett legalt krav, behövs ett datorsystem. SMB har valt att implementera ett system som heter FreezerPro som levereras av Brooks Ltd, UK.

FreezerPro är en webbapplikation med ett grafiskt användargränssnitt som underlättar skapande av en grafisk översikt av frysar och prover i lådor samt medger en bra översikt vad som finns i olika frysar. I princip alla typer av frysar och flytande kväve-kärl kan skapas i systemet med en grafisk vy över innehållet i lådor.

Figuren nedan visar en vy över innehåll i en låda samt ett exempel på vilken typ av information över det specifika provet som kan visas finns till höger på samma sida.

Figur 1. Grafisk vy över innehåll i låda i FreezerPro systemet

Figur 1. Grafisk vy över innehåll i låda i FreezerPro systemet

SMB planerar att på sikt införa systemet för regional hantering av frysar innehållande biobanksprover. Först ut för implementering är Karolinska universitetssjukhuset Solna.

FreezerPro driftsattes i maj 2018. För närvarande pågår ett arbete tillsammans med FoU på Karolinska Sjukhuset för att migrera provinformation till frysar i NKS och för de grupper som skall flytta in i Bioclinicum under 2018.

E-mailadress till FreezerPro funktionsbrevlåda där man kan ställa frågor är: freezerpro.lsf@sll.se

 

 

 Nedan finns en spellista med RUROs instruktionsfilmer för FreezerPro.

2018-09-06