Hoppa till huvudinnehåll

Nationella biobanksrådet (NBR)

Diarienummer
AKTNR 69-721

 

Nationella biobanksrådets (NBR) är ett samverkansorgan inom Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). NBR hanterar biobanksfrågor och gemensam tillämpning av biobankslagen med dess föreskrifter. Region- och landstingsdirektörerna är uppdrgasgivare åt NBR. SKL har på uppdrag av direktörerna fastställt verksamhetsplan och budget åt NBR och är ägare till det material som utarbetas av NBR. I rådet finns företrädare för landsting, universitet, Vetenskapsrådet, läkemedelsindustri, SKL samt patientföreträdare och juridisk kompetens.

NBR arbetar för ett bättre resursutnyttjande bland vårdgivare, universitet, högskolor och industrier som har att hantera biobanksprov inom sin respektive verksamhet. NBR arbetar också för att underlätta den hantering som följer av biobankslagens specifika krav på hälso- och sjukvården. Det kan exempelvis gälla information och samtycke samt tillhandahållande av prov för godkända ändamål.

 

På portalen Biobanksverige.se  finns information om Sveriges biobanker, nationella mallar och dokument kopplat till biobanking.

 

Kontakt NBR: info@biobanksverige.se

Kontakt SKL: www.skl.se

Arbetsutskott (AU): Arbetsutskottet till NBR består av ordförande för NBR samt cheferna för landets regionala biobankscentum (RBC).

Hemsida: http://www.biobanksverige.se/

 

2015-09-25