Hoppa till huvudinnehåll

Nej-talongen/Samtycke

Diarienummer
AKTNR 113-400

Stockholms regionala biobankscentrum handlägger Nej-talonger/samtyckesbegränsningar för biologiska prover som finns i  biobanker inom Stockholms läns landsting PKU-biobanken. Proverna har tagits för analys vid kontakt med vården. Genom att fylla i och skicka in en Nej-talong till oss kan du begränsa/ändra samtycke för användningen av dina sparade prover eller få dem förstörda.

Vem har tillgång till tjänsten?
Alla som någon gång har lämnat biologiska prover
• för vård och behandling i Stockholms läns landsting
för forskning eller klinisk prövning i Stockholms läns landsting
• till PKU-biobanken någonstans i Sverige.

Hur går det till?
För att vi ska kunna hjälp dig måste du skicka in en Nej-talong till oss. Nej-talongen ska innehålla uppgifter om
• patientens namn och personnummer
• när provet är taget
• hos vilken vårdgivare provet är taget
• vad för slags prov det gäller
• patientens underskrift.

På Biobanksverige.se hittar du tre olika Nej-talonger för samtyckesbegränsningar, följ länken i boxen till höger. En av talongerna gäller prov som tagits för vård och behandling eller för forskning och klinisk prövning. De två andra talongerna gäller PKU-prov, en för barn och en för vuxen. Gäller din samtyckesbegränsning PKU-prov måste du kunna uppge din mammas personnummer och aktuellt förlossningssjukhus.

Finns det några särskilda krav?
Nej-talongen måste vara komplett ifylld och undertecknad av den patient som lämnat biobanksprovet. Avser provet ett barn ska talongen vara undertecknad av vårdnadshavaren/vårdnadshavarna.

Hur lång tid tar det?
Vi handlägger ditt ärende skyndsamt. Är Nej-talongen komplett ifylld och inga kompletteringar behöver göras tar det ungefär 2-4 månader från det att vi mottagit talongen till det att du får ett bekräftelsebrev på samtyckesbegränsningen från oss. Att handläggningstiden varierar beror på att laboratoriet måste ha tillräckligt med tid för att analysera provet säkert.

Vad kostar det?
Det kostar ingenting att få samtyckesbegränsningar utförda.

Vem kan jag kontakta?
Besök biobanksverige.se om du vill veta mer om tjänsten. Har du frågor eller problem att hitta Nej-talongerna är du välkommen att kontakta biobankscentrum@sll.se.

Blanketten skickas av patienten till Stockholms Regionala Biobankscentrum, Box 4151, 141 04 Huddinge.

Kontakt (e-post)

Stockholms regionala biobankscentrum

Nej-talonger

Nej-talong

Nej-talong (andra språk)
PKU-prov barn
PKU-prov vuxen

2015-08-11