Hoppa till huvudinnehåll

Nej-talongen

Diarienummer
AKTNR 42-1297

 

Stockholms regionala biobankscentrum handlägger Nej-talonger/samtyckesbegränsningar för biologiska prover som finns i PKU-biobanken och biobanker inom Stockholms läns landsting. Proverna har tagits för analys vid kontakt med vården eller för forskning och klinisk prövning. Genom att fylla i och skicka in en Nej-talong till Stockholms regionala biobankscentrum, RBC, (se adress nedan) kan du begränsa användningen av dina sparade prover eller få dem förstörda.

Vem har tillgång till tjänsten?
Alla som någon gång har lämnat biologiska prover för vård och behandling i Stockholms läns landsting, för forskning eller klinisk prövning i Stockholms läns landsting eller till PKU-biobanken någonstans i Sverige.
 

 

Hur går det till?
För att vi ska kunna hjälpa dig måste du skicka in en Nej-talong till RBC. Nej-talongen ska innehålla uppgifter om

  • provgivarens namn och personnummer
  • när provet är taget
  • hos vilken vårdgivare provet är taget
  • vad för slags prov det gäller
  • provgivarens underskrift

Biobanksverige.se hittar du tre olika typer av Nej-talonger för samtyckesbegränsningar. En av talongerna gäller prov som tagits för vård och behandling eller för forskning och klinisk prövning. De två andra talongerna gäller PKU-prov, en för barn och en för vuxen. Gäller din samtyckesbegränsning PKU-prov måste du kunna uppge din mammas personnummer och aktuellt förlossningssjukhus. Nej-talongerna finns på flera språk.

 

Blanketten skickas av provgivaren till:

Regionalt biobankscentrum

Karolinska Universitetslaboratoriet

c/o Landstingsstyrelsens förvaltning

Box 225 50, 104 22 Stockholm


Finns det några särskilda krav?
Nej-talongen måste vara komplett ifylld och undertecknad av den patient som lämnat biobanksprovet. Avser provet ett barn ska talongen vara undertecknad av vårdnadshavaren/vårdnadshavarna.

Hur lång tid tar det?
RBC handlägger ditt ärende skyndsamt. Är Nej-talongen komplett ifylld och inga kompletteringar behöver göras tar det ungefär 2-4 månader från det att talongen har mottagits till det att du får ett bekräftelsebrev på samtyckesbegränsningen. Att handläggningstiden varierar beror på att laboratoriet måste ha tillräckligt med tid för att analysera provet säkert.

Vad kostar det?
Det kostar ingenting att få samtyckesbegränsningar utförda.

Vem kan jag kontakta?
Besök biobanksverige.se om du vill veta mer om tjänsten. Har du frågor eller problem att hitta Nej-talongerna är du välkommen att kontakta biobankscentrum.lsf@sll.se.

 

2018-05-03