Hoppa till huvudinnehåll

Stockholms medicinska biobank

Diarienummer
AKTNR 33-1350
Gruppbild SMB och loggan

 

Syftet med en regional biobanksverksamhet under landstingsstyrelsen är att åstadkomma en samordnad, effektiv verksamhet som håller hög kvalitet i hela regionen. Det leder till att vård- och forskningsprover insamlas, används och bevaras på ett bättre sätt genom Stockholms läns landstings befintliga system för provhantering och biobanking. En gemensam biobank medför en effektiv hantering av prover mellan alla vårdgivare i landstinget. Avsikten är att samla in och tillhandahålla prover av högt värde för att stödja forskning och utveckling, vilket på sikt leder till en bättre vård för invånarna. Detta ger också bra förutsättningar för samarbete mellan vård, akademi och näringsliv.

2018-06-19