Hoppa till huvudinnehåll

Press

Diarienummer
AKTNR 134-807

 

Pressmeddelande

 

Ny biobank ger säkrare och effektivare sjukvård

Effektivare vård, högre patientsäkerhet och stärkt patientnära forskning – det är målet med Stockholms medicinska biobank som nu öppnas på initiativ av Karolinska Institutet och Stockholms läns landsting. Biobanken ska samordna hanteringen av de miljontals prover som sparas inom vården och som bland annat används inom nätverkssjukvården och forskningen på en mängd allvarliga sjukdomar.

 

Patientens hälsa och säkerhet i fokus

Nu öppnar Stockholms medicinska biobank, en regional biobank som samlar resurserna i ett tiotal landstingsdrivna lokala biobanker. Biobanken bygger upp standardiserad och robotiserad hantering av prov för att få jämförbara prover av hög kvalitet oavsett var i vårdkedjan patienten befinner sig. Biobanken drivs med patientens hälsa och säkerhet i fokus och ska stärka förutsättningarna för optimerad diagnostik och medicinsk forskning. Målsättningen är säkrare vård och snabbare utveckling av nya terapier. Biobanken ska samordna, underlätta och effektivisera biobankingarbetet i regionen och vara en central resurs för insamling, förvaring, uttag och användning av biobanksprover.

– Att vi nu öppnar den nya regionala biobanken är en förutsättning för den modell för nätverkssjukvård som ligger till grund för Framtidens hälso- och sjukvård. Stockholms medicinska biobank kommer att bidra till en mer patientsäker, sammanhållen och effektivare vårdprocess, där det blir möjligt att följa informationen om en patient i hela vårdkedjan. Biobanken betyder också oerhört mycket för forskningen kring en mängd allvarliga sjukdomar och hälsotillstånd, säger Jan Andersson, forskningsdirektör på Stockholms läns landsting.

 

Forskning och framsteg tack vare biobanker

Biobanken fyller en viktig funktion för patientens egen vård och för forskning kring en mängd sjukdomar. Stockholms medicinska biobank ger tillgång till miljontals prover och data som betyder mycket för utvecklingen av läkemedel, behandlingar och diagnostik – inte minst inom cancervården. Till exempel kunde sambandet mellan livmoderhalscancer och humant papillomvirus fastslås tack vare jämförelser mellan prover från kvinnor som utvecklat livmoderhalscancer och friska kontrollpersoner. Därmed utvecklades det skyddande HPV-vaccin som idag har införts som del i det nationella vaccinationsprogrammet i hela Västeuropa.

 

Miljoner nya prover varje år

Varje år hanteras över 6 miljoner prover inom sjukvården i Stockholms län. En del av dessa sparas i biobanken – oftast som blod-, cell- eller vävnadsprover. I landets alla biobanker sätts årligen 2 – 3 miljoner prover in, och bara inom patalogin finns över 80 miljoner prover lagrade.

- Ett prov får bara sättas in i biobanken efter patientens samtycke och patienten måste även samtycka till den forskning som provet används för. För oss är patientens hälsa och säkerhet i fokus men också att patienten snabbare kan dra nytta av forskningsresultat, menar Lena Brynne, avdelningschef för Stockholms medicinska biobank

2015-11-13