Hoppa till huvudinnehåll

Projekt

Diarienummer
AKTNR 47-741

 

Stockholms medicinska biobank är involverad i ett flertal utvecklingsprojekt inom vård och forskning. Dessa syftar till att öka värdet av biobanksprover genom förbättrad provkvalitet, koppling till kliniska data, snabbare och effektivare processer och ökad spårbarhet.

 
PreBio vätska
Implementering av en insamlingsprocess av vårdens blodprover för vård och forskning
 
PreBio vävnad
Kvalitetssäkring av flödet för sjukvårdsintegrerad nyinsamling av färskfrusen vävnad för vård och forskning
 
Program 4D - 4 diagnoser
Uppbyggnad och implementering av PreBio insamling av blod och vävnad i 4D-projekten
 
SCARAB-LIMS
Implementering av SCARAB-LIMS för att stödja PreBioprocessen
 
 
2015-09-25