Hoppa till huvudinnehåll

Nyinsamling av prov

Diarienummer
AKTNR 39-979

 

Inom Landstinget i Stockholms län ska alla nyinsamlingar av biobanksprov med personuppgifter anmälas till Stockholms medicinska biobank för att uppfylla biobankslagens krav på spårbarhet av prov.

Vi rekommenderar att kontakt tas med Stockholms medicinska biobank redan tidigt i planeringsstadiet av nya studier för att få rådgivning, medicolegalt stöd och hjälp med biobankstexter för anslags- och EPN ansökningar samt patientinformation. För att korta ner tiden för registrering av ny provsamling rekommenderar vi att ni påbörjar registreringen med en kopia av inskickad etikansökan även om den ännu inte har blivit beviljad.

Krav:

  • Godkänd etikprövning
  • Villkoren i beslutet från etikprövningsnämnd är uppfyllda
  • Samtycke och patientinformation
  • Rutiner och ansvar för kodning/pseudonymisering är fastställda
  • Biobanksavtal upprättat

Vid insamling i en multicenterstudie, överväg multicenterprincipen.

 

Ansökan om ny provinsamling

  1. Ladda ner ansökan om tillgång till prov (L1)
  2. Ladda ner tilläggsansökan för tillgång till befintliga prover från patologen (L1a)
  3. Ladda ner tilläggsansökan för befintliga vätskeprover (L1b)
  4. Ladda ner MTA för att skicka prover på analys utomlands (L2a)
  5. Ladda ner MTA för att skicka prover på analys inom Sverige (L2b)

 

Ifylld och undertecknad ansökan i två originalexemplar (L1) skickas tillsammans med övriga bilagor både elektroniskt via e-post och utskrivet via post.

Stockholms medicinska biobank

Box 22 550

104 22 Stockholm

biobankstockholm@sll.se

 

Anmäl din studie till sjukhusets personuppgiftsansvarig. Du är skyldig att anmäla alla register med personuppgifter. Under beredningen av ditt ärende kan du, eller den som uppgivits som kontaktperson, komma att kontaktas av Biobankens handläggare eller av en representant för en beredningsgrupp som granskar din ansökan.

Använd det tilldelade ärendenumret som börjar med BBK/SMB vid all kontakt och korrespondens med oss i detta ärende.

 

Vid uppdragsforskning

Stockholms medicinska biobank erbjuder kostnadsfritt administrativt stöd för rutinmässig provhantering i samband med kliniska prövningar, dvs när biobanksproverna och det medföljande legala ansvaret för proverna utlämnas till prövarens egen biobank. Saknas en biobank hos prövaren kan vi erbjuda att för en avgift på 5 000 kr administrera och ansvara för era prover i Stockholms medicinska biobank under studien.

2017-05-29