Hoppa till huvudinnehåll

Nyinsamling av prov

Diarienummer
AKTNR 39-1722

 

Inom Landstinget i Stockholms län ska alla nyinsamlingar av biobanksprov med personuppgifter anmälas till Stockholms medicinska biobank för att uppfylla biobankslagens krav på spårbarhet av prov.

Alla prov som tas inom hälso- och sjukvården för forskning (som forskning räknas även kliniska prövningar) omfattas direkt av biobankslagen, dvs. även rutinprov om de tas för en forskningsstudie. Det gäller även prov som destrueras direkt efter analys.

Vid behov kan kontakt tas med Stockholms medicinska biobank redan tidigt i planeringsstadiet av nya studier för att få rådgivning, medicolegalt stöd och hjälp med biobankstexter för anslags- och EPN ansökningar samt patientinformation.

Krav:

 • Godkänd etikprövning
 • Villkoren i beslutet från etikprövningsnämnd är uppfyllda
 • Samtycke och patientinformation
 • Rutiner och ansvar för kodning/pseudonymisering är fastställda
 • Biobanksavtal upprättat

Vid insamling i en multicenterstudie, överväg multicenterprincipen.

I de fall komplettering/ytterligare information efterfrågas för ansökan skall den inkomma till SMB inom en månad. Efter den tidpunkten kommer ärendet stängas och inget biobanksavtal upprättas.

Ansökan om ny provinsamling

 

För hjälp att välja blanketter för din ansökan, gå till Blankettväljaren.

tillgång till prov

 1. Ladda ner ansökan om tillgång till prov (L1) (2 signerade original)

  Instruktioner för hur man fyller i L1 (K4)

 2. Ladda ner MTA för att skicka prover på analys utomlands (L2a) (3 signerade original)

  Alla blanketter hittas på http://biobanksverige.se/alladokument/ 

 3. Signerad Etikansökan

 4. Beslut från EPM

 5. Patientinformation + Samtycke

Ansökan skickas elektroniskt och med post till:

Stockholms medicinska biobank

Karolinska Universitetslaboratoriet

c/o Landstingsstyrelsens förvaltning

Box 22 550

104 22 Stockholm

biobankstockholm.lsf@sll.se

 

Anmäl din studie till sjukhusets personuppgiftsansvarig. Du är skyldig att anmäla alla register med personuppgifter. Under beredningen av ditt ärende kan du, eller den som uppgivits som kontaktperson, komma att kontaktas av Biobankens handläggare eller av en representant för en beredningsgrupp som granskar din ansökan.

Använd det tilldelade ärendenumret som börjar med BBK/SMB vid all kontakt och korrespondens med oss i detta ärende.

OBSERVERA: Prov ska vara kodade/pseudonymiserade och återlämnas eller förstöras när de inte längre behövs för de ändamål för vilket de lämnades ut alternativt skickades.

 

Vid uppdragsforskning

Stockholms medicinska biobank erbjuder kostnadsfritt administrativt stöd för rutinmässig provhantering i samband med kliniska prövningar, dvs när biobanksproverna och det medföljande legala ansvaret för proverna utlämnas till prövarens egen biobank. Saknas en biobank hos prövaren kan vi erbjuda att för en avgift på 4 000 kr + moms administrera och ansvara för era prover i Stockholms medicinska biobank under studien.

2019-02-15