Hoppa till huvudinnehåll

Samtyckeshantering

Diarienummer
AKTNR 106-1032

 

Stockholms regionala biobankscentrum handlägger Nej-talonger/samtyckesbegränsningar för biologiska prover som finns i PKU-biobanken och biobanker inom Stockholms läns landsting. Proverna har tagits för analys vid kontakt med vården eller för forskning och klinisk prövning. Genom att fylla i och skicka in en Nej-talong till Stockholms regionala biobankscentrum, RBC, (se adress nedan) kan provgivaren begränsa användningen av sina sparade prover eller få dem förstörda.

Vem har tillgång till tjänsten?
Alla som någon gång har lämnat biologiska prover för vård och behandling i Stockholms läns landsting, för forskning eller klinisk prövning i Stockholms läns landsting eller till PKU-biobanken någonstans i Sverige.

 

Hur går det till?

Provgivaren  skickar in en Nej-talong till RBC. Nej-talongen ska innehålla uppgifter om:

  • provgivarens namn och personnummer
  • när provet är taget
  • hos vilken vårdgivare provet är taget
  • vad för slags prov det gäller
  • provgivarens underskrift

 

Nedan finns olika Nej-talonger för samtyckesbegränsningar. En av talongerna gäller prov som tagits för vård och behandling eller för forskning och klinisk prövning. De två andra talongerna gäller PKU-prov, en för barn och en för vuxen. Gäller samtyckesbegränsning PKU-prov måste även mammas personnummer och aktuellt förlossningssjukhus anges.

 
Blanketten skickas av provgivare/vårdnadshavare till:
Regionalt biobankscentrum
Box 22550
104 22 Stockholm


Finns det några särskilda krav?
Nej-talongen måste vara komplett ifylld och undertecknad av den provgivare som lämnat biobanksprovet. Avser provet ett barn ska talongen vara undertecknad av vårdnadshavaren/vårdnadshavarna.

Hur lång tid tar det?
Ärendet handläggs skyndsamt. Är Nej-talongen komplett ifylld och inga kompletteringar behöver göras tar det ungefär 2-4 månader från det att talongen mottagits tills dess att ett bekräftelsebrev skickas.


Vad kostar det?
Det kostar ingenting att få samtyckesbegränsningar utförda.

Vem kan jag kontakta?
Besök biobanksverige.se för mer mer information om tjänsten. Välkommen att kontakta biobankscentrum.lsf@sll.se vid frågor eller vid problem att hitta Nej-talongerna .

 

2017-09-14