Hoppa till huvudinnehåll

SCARAB projekt

Diarienummer
AKTNR 120-746
 

Idag har SCARAB-LIMS införts för insamling av provdata i samband med PreBio blodinsamling vid Laboratoriet för Närvård och Preanalys (LNP) på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna och Huddinge samt vid klinisk kemi på Danderyds sjukhus. Under hösten 2015 kommer SCARAB-LIMS även att införas på Södersjukhhuset för att samla in provdata vid PreBio blod.

För insamling av provdata i samband med PreBio vävnadsinsamling har idag SCARAB-LIMS införts vid klinisk patologi på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna och Huddinge. Under hösten 2015 kommer SCARAB-LIMS även att införas på Södersjukhhuset och på St. Görans sjukhus.

 

2015-09-25