Hoppa till huvudinnehåll

Skicka prov för analys utomlands

Diarienummer
AKTNR 63-1626

Biobankslagen medger inte att svenska biobanksprov slutförvaras eller utlämnas till utländsk huvudman. Proven måste därför återsändas eller destrueras när de inte längre behövs för det ändamål för vilket de skickades.

När ett biobankprov ska skickas för analys utomlands måste man alltid upprätta ett MTA-avtal. Detta avtal regelerar parternas ansvar då biobankprov med tillhörande kodade personuppgifter överförs från en svensk huvudman till en utländsk mottagare. Patienten/provgivaren måste alltid ha samtyckt till att prov skickas för analys utomlands.

Enligt biobankslagen så inkluderar begreppet biobank både humanbiologiskt material och informationen kopplad till provgivaren. När man skickar prov för analys utomlands måste man därför göra detta enligt Personuppgiftslagen (PuL). Enligt PuL får kodade biobanksprov skickas för analys utomlands till länder inom EU och EES. Även så kallat tredjeland som inte är medlem i EU eller EES men har adekvat skyddsnivå enligt Datainspektionen samt laboratorium som är godkända enligt Safe Harbor-principerna involveras av PuL. Uppdaterad information om tredjelandsöverföring, Safe Harbor-principerna och adekvat skyddsnivå finns på www.datainspektionen.se/.

 

MTA-avtalet nedan skrivs ut och skickas till Stockholms medicinska biobank med underskrifter från prövare och från analyslaboratoriet.

Stockholms medicinska biobank
Karolinska Universitetslaboratoriet
c/o Landstingsstyrelsens förvaltning
Box 22550, 104 22 Stockholm
 

 

 

2019-01-23