Hoppa till huvudinnehåll

Tillgång till prov via utlämnande till sekundär biobank

Diarienummer
AKTNR 60-1432

 

Då en provsamling utlämnas från en biobankshuvudman till en annan så överlämnas biobanksprov fysiskt tillsammans med biobanksansvaret och förfoganderätten. Den ursprungliga huvudmannens biobank behåller endast spårbarhet om provutlämningen.

Krav:

 • Godkänd etikprövning
 • Villkoren i beslutet från etikprövningsnämnd är uppfyllda
 • Samtycke och patientinformation
 • Tillgångsavtal upprättat och ansökan om utlämnande är prövad och godkänd
 • Rutiner och ansvar för kodning/pseudonymisering är fastställda
 • Notera: prov får inte utlämnas från sekundär biobank

 

Ansökan om utlämning av provsamling till sekundär biobank

 

tillgång till prov

 1. Ladda ner ansökan om tillgång till prov, del I och del II (L1). (3 original signerade av både forskare och mottagande biobank)
  Instruktioner för hur man fyller i L1 (K4).
 2. Ladda ner tilläggsansökan för tillgång till befintliga prover från patologen (L1a). (1 signerat original)
 3. Ladda ner tilläggsansökan för befintliga vätskeprover (L1b). (1 original)
 4. Eventuella MTA/destruktionsintyg (L2a/b) handläggs av den mottagande biobanken.

  Alla blanketter hittas på http://biobanksverige.se/alladokument/
 5. Signerad EPN-ansökan
 6. Beslut från EPN
 7. Patientinformation
Ansökan skickas elektroniskt och med post till:

 

Stockholms medicinska biobank

Karolinska Universitetslaboratoriet

c/o Landstingsstyrelsens förvaltning

Box 22 550

104 22 Stockholm

biobankstockholm.lsf@sll.se

 

Anmäl din studie till sjukhusets personuppgiftsansvarig. Du är skyldig att anmäla alla register med personuppgifter. Under beredningen av ditt ärende kan du, eller den som uppgivits som kontaktperson, komma att kontaktas av Biobankens handläggare eller av en representant för en beredningsgrupp som granskar din ansökan.

Använd det tilldelade ärendenumret som börjar med BBK/SMB vid all kontakt och korrespondens med oss i detta ärende.

OBSERVERA: Prov ska vara kodade/pseudonymiserade och återlämnas eller förstöras när de inte längre behövs för de ändamål för vilket de lämnades ut alternativt skickades.

Alla biobanksprov som tas inom Landstinget i Stockholms län ska först inrättas i Stockholms medicinska biobank oavsett om syftet är att sedan formellt utlämna dessa. Det är alltid den biobanksansvarige som beslutar och godkänner utlämning av prov och det är inte självklart att man som forskare får ta med sig material som insamlats inom ens huvudmans verksamhet när man byter tjänst. En enskild forskare kan endast disponera, men inte äga ett prov. Mottagande biobank måste vara registrerad i Sverige av en svensk juridisk person och vara anmäld till biobanksregistret hos tillsynsmyndigheten IVO.

 

2018-09-26