Hoppa till huvudinnehåll

Vårdpersonal

Diarienummer
AKTNR 35-1444

 

I vården tas dagligen en stor mängd prover på patienter/provgivare och vissa prov sparas. Provgivare ska få information om biobankslagen och därefter tillfrågas om de samtycker till att prov sparas (och för vilka ändamål det i så fall får användas). För mer information se dokumentet om Informations- och samtyckesordning.

Alla prover berörs inte av biobankslagen. Rutinprover som tas i vårdsyfte och som inte sparas längre än två månader efter avslutad analys är undantagna. Undantaget omfattar inte prover som tas för forskning eller klinisk prövning.

Vårdgivaren är ytterst ansvarig för att rutiner för information och samtycke införs och fungerar. Det är viktigt att all personal inom hälso- och sjukvården, särskilt provordinerande och provtagande personal har god kännedom om rutinerna.

Den som beställer eller tar ett prov är ansvarig för att informera provgivaren och fråga om samtycke. Den ansvariga personalen kan enligt biobankslagen vara en läkare, tandläkare, barnmorska, sjuksköterska, undersköterska eller biomedicinsk analytiker. För mer information se dokumentet om Roller och ansvar.

För att underlätta för vårdgivare och för provgivare har Sveriges regioner och landsting tagit fram en informations- och samtyckesordning. Det är viktigt att provgivare får samma information oavsett var i landet de besöker vården.

2018-10-01