E-learning om biobankslagen: Uppdaterad och kostnadsfri

Hittas på länk: https://biobanksverige.se/utbildningar/biobankslagen-webbaserad-utbildning/   E-learningen är en grundläggande utbildning som grundar sig på material framtaget av Biobank Sverige. Projektet startades 2016 av Läkemedelsakademin/Apotekarsocieteten,...