Hoppa till huvudinnehåll

Regionalt biobankscentrum (RBC)

Diarienummer
AKTNR 68-1287

 

I Stockholmsregionen finns idag ett tiotal biobanker tillhörande landstingets förvaltningar och bolag. Regionalt biobankscentrum (RBC) är en funktion under Stockholms medicinska biobank och har uppdraget att vara regionalt service- och kompetenscentrum samt ge stöd till landstingets biobanker, vårdgivare, forskare, läkemedelsföretag, provgivare, allmänhet och press i frågor som rör biobankslagen. RBC arbetar även med frågor som berörs av biobankslagen (medico-legala frågor) både regionalt och nationellt samt svara för utbildning i biobanksfrågor.

RBC hanterar samtyckesärenden från provgivare (nej-talonger), ansvarar för och utvecklar den regionala delen av Svenska biobanksregistret (SBR-SLL) och handlägger utlämningsavtal vid nyinsamling av biobanksprov vid multicenterstudier.

RBC deltar i nationell samverkan rörande biobanksfrågor och tillämpning av biobankslagen med dess föreskrifter tillsammans med övriga fem RBC i landet genom Biobank Sverige. Biobank Sverige är ett samverkansorgan som tillhör Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Se www.biobanksverige.se.

Regionalt biobankscentrum utför även kvalitetskontroll av biobankslagens tillämpning hos vårdgivarna.

 

Kontakt RBC Stockholm

Multicenterstudier: biobankscentrum.lsf@sll.se
Biobanksamordnare: lena.brynne@sll.se

 

2018-05-02