Hoppa till huvudinnehåll

Uppdragsbeskrivning för provsamlingsansvarig

 

 

För att tydliggöra det ansvar som medföljer en provsamling samt ge stöd och råd till forskarna om hur de ska hantera sin dispositionsrätt har SMB utformat en uppdragsbeskrivning. Denna uppdragsbeskrivning är villkorad i provsamlingsavtalet för provsamlingsansvarig och ska efterlevas.

 
 
 
 
2018-02-16