Hoppa till huvudinnehåll

Nyheter

Utbildningstillfällen Etikprövning och biobank

 

Regionala etikprövningsnämnden i Stockholm och Stockholmska medicinska biobank bjuder in till seminarium.

Se inbjudan i PDF format (anmälan sker via länk direkt i PDF:en)

Snabbare tillstånd för forskning på läkemedel – förslagen lämnas till riksdagen

Det ska både bli enklare och gå fortare att få tillstånd för kliniska läkemedelsprövningar inom EU. Men för att den nya EU-förordningen ska få avsedd effekt i Sverige behövs vissa ändringar i de svenska bestämmelserna. Regeringens förslag har tidigare presenterats i lagrådsremisser och nu överlämnar regeringen två propositioner till riksdagen.

Uppdragsbeskrivning för provsamlingsansvarig

 

 

För att tydliggöra det ansvar som medföljer en provsamling samt ge stöd och råd till forskarna om hur de ska hantera sin dispositionsrätt har SMB utformat en uppdragsbeskrivning. Denna uppdragsbeskrivning är villkorad i provsamlingsavtalet för provsamlingsansvarig och ska efterlevas.

Sidor