Nytt register över covid-19-provsamlingar

Biobank Sverige och SciLifeLab lanserar nu ett nationellt provsamlingsregister med information om biobanker samt provsamlingar med prov relaterade till covid-19. Provsamlingsregistret syftar till att underlätta forskningen om covid-19 och stimulera till...

E-learning om biobankslagen: Uppdaterad och kostnadsfri

Hittas på länk: https://biobanksverige.se/utbildningar/biobankslagen-webbaserad-utbildning/   E-learningen är en grundläggande utbildning som grundar sig på material framtaget av Biobank Sverige. Projektet startades 2016 av Läkemedelsakademin/Apotekarsocieteten,...

Etikprövning av forskning – tydligare regler och skärpta straff

🔊 Uppläst Från 1 januari 2020 så införs en ny lag samt en uppdatering av befintlig lagstiftning angående etikprövning.Lag (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människorDenna lag har ändrats så att den förtydligas och ger skärpta straff.Mer...

Nya avtalsmallar för Material Transfer Agreement (MTA)

🔊 Uppläst  Biobank Sverige har tagit fram nya avtalsmallar för material transfer agreement (MTA) då humana prov skickas för analys inom Sverige eller utomlands. Tre nya mallar finns nu på Biobank Sverige – Alla dokument.Mer information finns på Biobank...

Etikprövningsmyndigheten gör förändringar i sin ärendehantering

🔊 Uppläst Etikprövningsmyndigheten anger i ett pressmeddelande att de kommer göra förändringar i sin ärendehantering. Ärendehanteringssystemet Prisma kommer att lämnas då det inte ger det stöd som var avsikten. Ett nytt system ska upphandlas och ambitionen är...

Förändring i biobankslagen 1 januari 2019

🔊 Uppläst Från den 1 januari 2019 sker en förändring i Lag (2002:297) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m. (biobankslagen). Förändringen sker med anledning av anpassning av svensk lagstiftning till EU-förordningen om kliniska läkemedelsprövningar och...