Hoppa till huvudinnehåll

Forskning och klinisk prövning

Diarienummer
AKTNR 38-1965

 

 

När du planerar en studie som innefattar humanbiologiska prov inom Region Stockholm behöver du först ansöka om ett provsamlingsavtal till Stockholms medicinska biobank.

 
Som biobanksprov räknas alla humanbiologiska prov (tex blodprover, urinprover, vävnadsprover, DNA, celler/cellinjer, CSF, etc).
Humanbiologiska prov som samlas in i vården får användas till forskning och utveckling om provgivaren gett sitt medgivande till detta och om studien är godkänd av Etikprövningsmyndigheten.
Vid insamling av prov för en forskningsstudie krävs att tillstånd inhämtas från Stockholms medicinska biobank innan studien startar. Ett provsamlingsavtal ska omfatta alla prov som är biobanksprov:
  1. Prov som tas i forskningssyfte och förvaras längre än 6 månader
  2. Prov som tas i forskningssyfte och analyseras inom 6 månader och inte kasseras omedelbart
  3. Befintliga prov inom vården som efterfrågas för forskningssyfte där patienten har samtyckt till att prov får användas för forskning
Stockholms medicinska biobank erbjuder tjänster och kompetent vägledning genom forskningsstudiens olika faser, mot såväl akademiska forskargrupper inom LifeScience och näringsliv som mot hälso- och sjukvårdens forsknings- och utvecklingsprojekt.
 
 

 

2019-04-23