Hoppa till huvudinnehåll

FreezerPro

Diarienummer
AKTNR 208-1918
 
En viktig del av biobankslagen är att prov ska vara spårbara då provgivaren har rätt att dra tillbaka sitt samtycke. För att underlätta för provsamlingsansvariga har Stockholms medicinska biobank (SMB) infört FreezerPro, Brooks Ltd, UK.
 
FreezerPro är ett webbaserat LIMS-system som skapar en grafisk översikt av prov och lådor i frysar. I princip alla typer av frysar och flytande kväve-kärl kan skapas i systemet med en grafisk vy över innehållet i lådor.
 
Figur 1. Grafisk vy över innehåll i låda i FreezerPro systemet
Figur 1. Grafisk vy över innehåll i låda i FreezerPro systemet
 
FreezerPro driftsattes i maj 2018 och införs nu för regional hantering av frysar innehållande biobanksprover tagna för forskning. Data från befintliga system importeras.
 
Vid frågor eller mer information om FreezerPro eller om du vill delta i en demo av systemet, kontakta funktionsbrevlådan: freezerpro.lsf@sll.se
2019-03-13