Hoppa till huvudinnehåll

Historik

Diarienummer
AKTNR 211-1973
 
 
1 april 2018 - Stockholms medicinska biobank och Regionalt biobankscentrum Stockholm placeras under Karolinska Universitetssjukhusets styrelse.
 
5 december 2017 – Beslut i Landstingsfullmäktige att flytta Stockholms medicinska biobank från Landstingsförvaltningen till Karolinska Universitetssjukhuset.
 
Juni 2017 - LIF, Swedish Medtech, Swedish Labtech och SwedenBio ansluter sig till huvudöverenskommelsen (se nedan) om att stödja en nationell biobanksinfrastruktur för hälso- och sjukvård, akademi och näringsliv inom ramen för Biobank Sverige.
 
April 2017 - SLL Unilabs biobank och SLL Aleris Medilabs biobank strukturomvandlas till biobanksavdelningar under SMB
 
Mars 2017 - En huvudöverenskommelse träffas mellan landsting/regioner samt universitet med medicinsk fakultet om ett fördjupat samarbete för att stödja en nationell biobanksinfrastruktur för hälso- och sjukvård, akademi och näringsliv inom ramen för Biobank Sverige. Biobank Sverige, som bildats av före detta Nationella biobanksrådet samt BBMRI.se, syftar till att bygga en gemensam nationell biobanksinfrastruktur som stärker klinisk forskning och bidrar till god vård och behandling för patienter.
 
1 juni 2016 – Strukturomvandling av Danderyds, SLSOs och Södersjukhusets biobanker till provsamlingar under Stockholms medicinska biobank.
 
1 januari 2016 – Strukturomvandling av Karolinskas biobank till provsamling under Stockholms medicinska biobank.
 
15 oktober 2015 – Invigning av Stockholms medicinska biobank.
 
1 oktober 2014 – Verksamhetsövergång av Regionalt biobankcentrum, Stockholm – Gotland.
 
10 juni 2014 – Landstingsfullmäktige beslutar att skapa en regional biobank, Stockholms medicinska biobank.
2019-05-07