Hoppa till huvudinnehåll

Biobank Sverige

Diarienummer
AKTNR 69-1285

Biobank Sverige är ett samverkansorgan inom Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Biobank Sverige hanterar biobanksfrågor och gemensam tillämpning av biobankslagen med dess föreskrifter. Region- och landstingsdirektörerna är uppdragsgivare åt Biobank Sverige. SKL har på uppdrag av direktörerna fastställt verksamhetsplan och budget åt Biobank Sverige och är ägare till det material som utarbetas av Biobank Sverige. I rådet finns företrädare för landsting, universitet, Vetenskapsrådet, läkemedelsindustri, SKL samt patientföreträdare och juridisk kompetens.

Biobank Sverige arbetar för ett bättre resursutnyttjande bland vårdgivare, universitet, högskolor och industrier som har att hantera biobanksprov inom sin respektive verksamhet. Biobank Sverige arbetar också för att underlätta den hantering som följer av biobankslagens specifika krav på hälso- och sjukvården. Det kan exempelvis gälla information och samtycke samt tillhandahållande av prov för godkända ändamål.

 

På portalen Biobanksverige.se  finns information om Sveriges biobanker, nationella mallar och dokument kopplat till biobanking.

 

Kontakt Biobank Sverige: info@biobanksverige.se

Kontakt SKL: www.skl.se

Arbetsutskott (AU): Arbetsutskottet till Biobank Sverige består av ordförande för Biobank Sverige samt cheferna för landets regionala biobankscentum (RBC).

Hemsida: http://www.biobanksverige.se/

 

2018-05-02