Stockholms medicinska biobank

[responsivevoice_button voice=”Swedish Female” buttontext=”Uppläst”]

Stockholms medicinska biobank

Stockholms medicinska biobank (SMB) är en service- och kunskapsorganisation som erbjuder tjänster och vägledning till akademiska forskargrupper, näringsliv och mot hälso- och sjukvårdens forsknings- och utvecklingsprojekt. SMB skapar därmed nya förutsättningar för en stärkt samverkan mellan vård, akademi och näringsliv. 

SMB samordnar, handlägger ansökningar om provsamlingsavtal, underlättar och effektiviserar biobanksarbetet i regionen och fungerar som en central resurs för insamling, förvaring, tillgängliggörande, spårbarhet och användning av biobanksprov för alla verksamheter som berörs av biobankslagen.