Hoppa till huvudinnehåll

Om SMB och RBC Stockholm-Gotland

Diarienummer
AKTNR 33-2063

 

 

Stockholms medicinska biobank (SMB) och Regionalt biobankscentrum Stockholm-Gotland (RBC Stockholm) har ett sjukvårdsregionalt uppdrag för biobankning inom Region Stockholm. SMB är Region Stockholms biobank med registreringsnummer 914 hos Inspektionen för vård- och omsorg (IVO). Regionens tidigare biobanker är numera omvandlade till provsamlingar (Biobank Karolinska, Danderyds biobank, Södersjukhusets biobank, SLSO biobank) eller biobanksavdelningar (SLL Unilabs biobank och SLL Aleris Medilabs biobank) under SMB. RBC Stockholm ansvarar för Region Stockholms enda e-biobank som har registreringsnummer 772 hos IVO. Verksamheten är sedan 1 april 2018 placerade under Karolinska Universitetssjukhusets styrelse som gett ansvaret till funktionschefen för Karolinska Universitetslaboratoriet att ansvara för verksamheten.

 

SMB/RBC Stockholm ingår i Biobank Sverige som är ett samarbete mellan hälso- och sjukvård, akademin, näringsliv och patientorganisationer. Samarbetet syftar till att bygga en gemensam nationell biobanksinfrastruktur som stärker forskning och bidrar till god vård och behandling för patienter.

 

Ett regionalt biobanksråd bistår och följer upp den strategiska styrningen av SMB och tillför viktig översikt kring biobankssamverkan mellan samtliga laboratorier i regionen inklusive Karolinska Institutets (KI) verksamhet. Representanter i det regionala biobanksrådet består av personer från Region Stockholm, Karolinska Universitetslaboratoriet, Karolinska Institutet, Aleris Medilab, Unilabs AB och Regionledningskontoret.

 

Juridisk biobankssamordnare har tillsatts på Regionledningskontoret med uppdrag att tillse att SMB:s samtliga laboratorier inom Region Stockholm får samma förutsättningar för biobankning av prov samt stödja biobanksansvarig och verksamheten avseende juridiska frågor.

 

 

Stockholms medicinska biobank

 

Stockholms medicinska biobank (SMB) är en service- och kunskapsorganisation som erbjuder tjänster och vägledning till akademiska forskargrupper, näringsliv och mot hälso- och sjukvårdens forsknings- och utvecklingsprojekt. SMB skapar därmed nya förutsättningar för en stärkt samverkan mellan vård, akademi och näringsliv.
 
SMB samordnar, handlägger ansökningar om provsamlingsavtal, underlättar och effektiviserar biobanksarbetet i regionen och fungerar som en central resurs för insamling, förvaring, tillgängliggörande, spårbarhet och användning av biobanksprov för alla verksamheter som berörs av biobankslagen.
 
 
Regionalt biobankscentrum, Stockholm-Gotland
 

Regionalt biobankscentrum, Stockholm-Gotland (RBC Stockholm) har uppdraget att vara ett regionalt service- och kompetenscentrum i Region Stockholm med uppgift att ge stöd till t.ex. vårdgivare, forskare, läkemedelsföretag, provgivare, allmänhet samt svara på frågor från press som rör biobankslagen. RBC arbetar även med frågor som berörs av biobankslagen (medico‑legala frågor) både regionalt och nationellt samt svara för utbildning i biobanksfrågor.

 

RBC hanterar samtyckesärenden från provgivare (s.k. Nej-talonger) för prov tagna inom Region Stockholm och för PKU-prov nationellt, ansvarar för den regionala delen av Svenska biobanksregistret (SBR) som är ett spårbarhetssystem för biobanksprov och handlägger provsamlingsavtal vid nyinsamling av biobanksprov vid multicenterstudier.

 

RBC deltar i nationell samverkan rörande biobanksfrågor och tillämpning av biobankslagen med dess föreskrifter tillsammans med övriga fem regionala biobankcentra i landet genom Biobank Sverige. Biobank Sverige är ett samverkansorgan som tillhör Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

 

Regionalt biobankscentrum utför även kvalitetskontroll av biobankslagens tillämpning hos vårdgivarna och provsamlingsansvariga.

2019-10-28