Hoppa till huvudinnehåll

Organisation

Diarienummer
AKTNR 46-1870
 
Stockholms medicinska biobank (SMB) och Regionalt biobankscentrum Stockholm-Gotland (RBC Stockholm) har Region Stockholm som huvudman. Stockholms medicinska biobank har registreringsnummer 914 och RBC Stockholms e-biobank har registreringsnummer 772 hos registreringsmyndigheten Inspektionen för vård- och omsorg (IVO). Det innebär att prover som hanteras av Karolinska Universitetslaboratoriet, Unilabs AB och Aleris Medilab inom Region Stockholm utgör de prover som SMB och RBC Stockholm ansvarar för.
 
Chefen för Stockholms medicinska biobank och Regionalt biobankscentrum är biobanksansvarig för samtliga biobanksprov och provsamlingar inom huvudmannens verksamheter, både forskningsprovsamlingar och provsamlingar avsedda för vård, diagnostik och behandling (VDB). Juridisk biobankssamordnare har tillsatts på Regionledningskontoret med uppdrag att tillse att SMB samtliga laboratorier inom Region Stockholm får samma förutsättningar för biobankning av prover samt stödja biobanksansvarig och verksamheten avseende juridiska frågor.
 
Regionala biobanksrådet ska bistå och följa upp den strategiska styrningen av Stockholms medicinska biobank. Biobanksrådet tillför viktig översikt kring biobankssamverkan mellan samtliga laboratorier i regionen inklusive Karolinska Institutets verksamhet. Representanter i Regionala biobanksrådet är för närvarande: Jan Andersson (ordf), Lena Brynne (Chef SMB och RBC), Robert Larsson (Juridisk biobankssamordnare), Andreas Matussek (Funktionschef Karolinska Universitetslaboratoriet), Joakim Dillner (FoU-chef Karolinska Universitetslaboratoriet), Annika Tiveljung Lindell (Verksamhetschef Unilabs AB), Per-Ola Sandberg (Medicinsk chef Aleris Medilab) och Anders Gustafsson (Forskningsdekan Karolinska Institutet).
 
Alla provsamlingar i SMB ska ha en provsamlingsansvarig. Hur olika ansvarsområden delas mellan provsamlingsansvarig och biobanksansvarige har tydliggjorts i en överenskommelse. 
 
Från den 1 april 2018 är Stockholms medicinska biobank och Regionalt biobankscentrum Stockholm placerade under Karolinska Universitetssjukhusets styrelse som gett ansvaret till funktionschefen för Karolinska Universitetslaboratoriet att ansvara för verksamheten.
 
Historik
 
Landstingsfullmäktige beslutade den 10 juni 2014 att skapa en regional biobank, Stockholms medicinska biobank. SMB inrättades inom Landstingsstyrelsens förvaltning under funktionsområdet Forskning och Innovation. Landstingets biobanker strukturomvandlades under 2016 (Biobank Karolinska, Danderyds biobank, Södersjukhusets biobank, SLSO biobank) och utgör idag provsamlingar under Stockholms medicinska biobank. SLL Unilabs biobank och SLL Aleris Medilabs biobank har sturkturomvandlats till biobanksavdelningar under SMB från april 2017. Därefter ska alla ansökningar gällande biobank handläggas av Stockholms medicinska biobank och/eller Regionalt biobankscentrum Stockholm.
 
Den 1 april 2018 flyttades ansvaret av SMB och RBC Stockholm till Karolinska Universitetssjukhusets styrelse.

 

2019-02-22