Hoppa till huvudinnehåll

Samtyckeshantering

Diarienummer
AKTNR 106-2019
 
Regionala biobankscentrum (RBC) handlägger samtyckesbegränsningar så kallade Nej-talonger för prov som finns i PKU-biobanken eller prov som tagits i kontakt med vården inom Region Stockholm. Genom att fylla i och skicka in en Nej-talong till RBC (se adress nedan) kan provgivaren eller dess vårdnadshavare begränsa användningen av sparade prov eller få dem kasserade.

Vem har tillgång till tjänsten?
Alla som någon gång har lämnat prov för vård och behandling i Region Stockholm eller till PKU-biobanken någonstans i Sverige.
 
Hur går det till?
  • provgivarens namn och personnummer (10 siffror)
  • när prov är taget
  • hos vilken vårdgivare prov är taget
  • vilken begränsning ska göras för prov
  • vad för slags prov det gäller
  • provgivarens underskrift
  • moderns namn och personnummer (10 siffror, PKU endast)
  • födelsesjukhus (PKU endast)
  • tvilling (PKU endast)
  • adopterad (PKU endast)
Bland länkarna till höger finner ni olika Nej-talonger för samtyckesbegränsningar. En av talongerna gäller prov som tagits för vård och behandling. De två andra talongerna gäller PKU-prov, en för barn och en för vuxen.
 
Blanketten skickas av provgivare/vårdnadshavare till:
 
Regionalt Biobankscentrum Stockholm
Karolinska Universitetssjukhuset
Eugeniavägen 43, M8:01
171 76 Stockholm
 
Finns det några särskilda krav?
Nej-talongen måste vara komplett ifylld och undertecknad av den provgivare som lämnat biobanksprovet. Avser provet ett barn ska talongen vara undertecknad av vårdnadshavaren/vårdnadshavarna. Notera att provgivare mellan 15-18 år som anses beslutskompetenta kan själv underteckna nej-talongen.
 
Hur lång tid tar det?
Ärendet handläggs skyndsamt. Är Nej-talongen komplett ifylld och inga kompletteringar behövs tar det ungefär 2-4 månader från det att talongen mottagits tills dess att ett bekräftelsebrev skickas.
 
Vad kostar det?
Det kostar ingenting att få samtyckesbegränsningar utförda.
 
Kontakt
Tel: 08-517 725 70
 
 
2019-08-23