Förhandsgransking

SMB/RBC erbjuder nu förhandsgranskning vilket innebär att du kan skicka in din biobanksansökan antingen innan du skickar den till Etikprövningsmyndigheten (EPM) eller medan du väntar på beslut från EPM.

För att ditt ärende ska kunna förhandsgranskas behöver vi få in:

  • Komplett ifylld etikansökan
  • Komplett ifyllda relevanta blanketter för biobanksansökan
  • Versionshanterad forskningspersonsinformation i word-format

Om du behöver mer stöd tex vid ifyllandet av blanketterna och vad som ska finnas med i ansökan, titta gärna på Tips för ansökan och /eller boka ett rådgivningstillfälle