Informerat samtycke

För prov som tas inom hälso-och sjukvården och som ska användas till forskning eller klinsk prövning gäller att den som ska lämna samtycke ska informeras om:

  • att ett godkännande från en etikprövningsmyndigheten (EPM) ska finnas för att insamlade och bevarade prov i en biobank ska få användas för forskning eller klinisk prövning.
  • att ett sparat prov inte får användas för ett annat ändamål utan att information ges om det nya ändamålet och att ett nytt samtycke då måste lämnas
  • att ett samtycke när som helst kan återkallas och att provet ska förstöras eller avidentifieras om återkallelsen avser all användning av provet

Läs mer om BiobankSverige om forskningspersoninformation och samtycke och ladda ner exempel på information och samtyckestext. Även Etikprövningsmyndigheten har en stödmall för forskningspersonsinformation på sin hemsida.

Stockholms regionala biobankscentrum handlägger Nej-talonger/samtyckesbegränsningar för biologiska prover i biobanker inom Region Stockholm och i PKU-biobanken  Proven har tagits för analys vid kontakt med vården eller för forskning och klinisk prövning. Läs mer om tjänsten här.

Vem kan jag kontakta om jag har frågor?

Besök biobanksverige.se  för att veta mer eller kontakta biobankscentrum.lsf@sll.se.