Prislista

Biobank och Studiestöd har arbetat fram en prislista som böjar gälla från och med 1 juni 2022. Du hittar aktuella uppgifter i tabellen nedan eller också i vår PDF:

Biobank och Studiestöd – prislista 2022

(!) Prisinformation saknas för studiekoordinatorer inom de medicinska enheterna (Radiologi Solna, Medicinsk strålningsfysik och Nuklearmedicin). Kontakta rtg.klinprov.karolinska@regionstockholm.se för offert!

Biobanken
Biobanksansökan
Biobanksansökan Akademisk
- Ändringsansökan
0 kr
0 kr
Biobanksansökan Sponsrad/Privat vårdgivare
- Ändringsansökan
- Förhandsgranskning
4400 kr
1000 kr/per påbörjad timme
2000 kr
Biobanksansökan Multicenter
- Ändringsansökan
- Förhandsgranskning
5000 kr
1000 kr/per påbörjad timme
2500 kr
Kurs/Utbildning
Beställda föreläsningar av kursanordnare 5500 kr
Studiekoordinatorer Lab
Studiekoordinering
Uppstartsavgift för studie, 10h
(Ingår i priset: rådgivning, logistikplanering, intern samordning, offert och upprättande av avtal)
8500 kr
Timkostnad för studie (För tid som tillkommer) 850 kr/per påbörjad timme
Remissdesign 850 kr/per påbörjad timme
Provlista 850 kr/per påbörjad timme
Svarsrapport 850 kr/per påbörjad timme
Alla priser är exklusive moms.