Information om samtyckesbegränsning för patienter

Som patient behöver du ofta lämna prov, till exempel blodprov eller vävnadsprov. Många prov sparas i biobanker för att du som patient ska få korrekt vård och behandling.

Biobanksprov behövs också för utbildning av vårdpersonal samt till kvalitets- och utvecklingsarbete inom vården. Biobanksprov är mycket värdefulla även vid forskning och vid kliniska prövningar för utveckling av nya läkemedel och behandlingsmetoder.

Du kan läsa mer om bakgrunden till att prov sparas i biobanker och vilken nytta de gör i broschyren: Biobanken – resurs för livet.

Nedan kan du också se två filmer om vad sparade prover används till. Den första från patologen och den andra från PKU-laboratoriet.

Om du ska lämna prov eller vill veta mer om biobanksprov hittar du mer information på Biobank Sveriges hemsida.

Nej-talonger

Om du som provgivare vill begränsa eller ändra ditt samtycke för prov som tagits för vård och behandling ska en nej-talong fyllas i och signeras. Nej-talongen finns tillgänglig på flera språk och kan laddas ned via Biobank Sveriges hemsida.

Regionalt biobankscentrum (RBC) Stockholm handlägger samtyckesbegränsningar, så kallade Nej-talonger för prov som finns i PKU-biobanken och andra biobanker inom Region Stockholm. 

För prov som är tagna inom Region Stockholm ska Nej-talongen skickas till följande adress:

Regionalt Biobankscentrum, S3:04
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
Eugeniavägen 27
171 76 Stockholm

Har du frågor eller problem att hitta Nej-talongerna är du välkommen att kontakta biobankscentrum@regionstockholm.se eller ringa oss på 08-517 725 70.