Föreläsning 2019-12-11

Stockholms medicinska biobank bjuder in till en föreläsning med fokus på de prover som tas för vård och behandling och sedan blir biobanksprov. Föreläsningen riktar sig till dig som jobbar inom vården och ordinerar provtagning, tar prover eller är chef för en enhet där prover tas.

Tid: 11 december 2019 kl 9-10

Plats: Karolinska Universitetssjukhuset, Solna. Bioclinicum (Arne Ljungqvist), Solnavägen 30.

Innehåll:
• Vad är biobankslagen?
• Vilken information ska patienten få?
• Hur kan man tacka nej till eller begränsa användningen av sitt prov?
• Vems ansvar är det att informationen når fram?
• Hur ges tillgång till prover i en biobank och för vilka ändamål kan de lämnas ut?

Föreläsningen är kostnadsfri. Antalet platser är begränsade, anmälan görs i formuläret nedan. Välkomna!