Ansökan för forskning och klinisk prövning

När du planerar en studie som innefattar humanbiologiska prov inom Region Stockholm behöver du först ansöka om ett provsamlingsavtal till Stockholms medicinska biobank.

Som biobanksprov räknas alla humanbiologiska prov (tex blodprover, urinprover, vävnadsprover, DNA, celler/cellinjer, CSF, etc). Humanbiologiska prov som samlas in i vården får användas till forskning och utveckling om provgivaren gett sitt medgivande till detta och om studien är godkänd av Etikprövningsmyndigheten. Vid insamling av prov för en forskningsstudie krävs att tillstånd inhämtas från Stockholms medicinska biobank innan studien startar. Ett provsamlingsavtal ska omfatta alla prov som är biobanksprov:

1. Prov som tas i forskningssyfte och förvaras längre än 6 månader
2. Prov som tas i forskningssyfte och analyseras inom 6 månader och inte kasseras omedelbart
3. Befintliga prov inom vården som efterfrågas för forskningssyfte där patienten har samtyckt till att prov får användas för forskning

Stockholms medicinska biobank erbjuder tjänster och kompetent vägledning genom forskningsstudiens olika faser, mot såväl akademiska forskargrupper inom LifeScience och näringsliv som mot hälso- och sjukvårdens forsknings- och utvecklingsprojekt.

  • FörhandsgranskningSkicka oss din biobanksansökan innan du skickar den till Etikprövningsmyndigheten eller medan du väntar på deras beslut. Läs mer
  • Singelcenterstudier – Här hittar du det du behöver veta inför ansökan till Stockholms medicinska biobank (SMB) gällande Singelcenterstudier
  • Multicenterstudier – Ska du bedriva forskningsstudier och kliniska prövningar där mer än en sjukvårdshuvudman är involverad? Läs mer om Multicenterstudier
  • Material Transfer Agreement (MTA) -Avtal som specificerar vad som ska hända med prov efter att analysen är utförd måste upprättas när man skickar prov för analys utanför sjukvårdshuvudmannen. Läs mer om Material Transfer Agreement (MTA)
  • Karolinska K/KI covid-19-provsamling – läs om hur du som är intresserad kan ansöka om tillgång. Covid-19 provsamling

Hos Biobank Sverige finns en kostnadsfri e-learning för den som vill lära sig mer

Övriga länkar