Hoppa till huvudinnehåll

Rådgivning

Diarienummer
AKTNR 64-1046

 

Stockholms medicinska biobank erbjuder kostnadsfri rådgivning både för forskningsprovsamlingar och provsamlingar avsedda för vård, diagnostik och behandling.

SMB erbjuder rådgivning:

  • I praktiska och logistiska frågor i samband med provinsamlingar (ex. provhantering, rör, etiketter och frysar)
  • Vid framtagandet av patientinformation/samtycken
  • Vid ansökan om etikprövning (biobanksaspekter och texter)
  • Vid ansökan om ny provsamling, uttag och utlämning av prov
  • Vid upprättande av avtal i samband med att prover skickas för analys nationellt och internationellt
  • I medicolegala biobanksfrågor

 

E-post: biobankscentrum.lsf@sll.se

2017-09-14