IT-stöd

För att underlätta efterlevnaden av biobankslagen utvecklar Stockholms medicinska biobank en infrastruktur för den sjukvårdsintegrerade biobankningen med robotar, robotiserat fryslager och färskfrusen vävnad samt en IT-plattform. Prov som samlas in i den sjukvårdsintegrerade biobankningen (PreBio) registreras i LIMS-systemet Labware. För att underlätta spårbarheten för forskare som samlar biobanksprov i egen frys finns det webbaserade LIMS-systemet FreezerPro.

Freezerpro

FreezerPro är ett webbaserat LIMS-system som skapar en grafisk översikt av prov och lådor i frysar. I princip alla typer av frysar och flytande kväve-kärl kan skapas i systemet med en grafisk vy över innehållet i lådor.

FreezerPro är idag en resurs och IT-verktyg för Biobank och Studiestöd och för forskare i Bioclinicums lokaler.

För mer information finner du dokument och lathundar om systemet längre ned på denna sida.

Vid frågor om FreezerPro för dig som användare, kontakta funktionsbrevlådan: freezerpro.karolinska@regionstockholm.se

Labware Lims

Biobanksprov som samlas in inom den sjukvårdsintegrerade biobankningen (PreBio) registreras i Labware. Labware är ett skräddarsytt LIMS-system för att stödja spårbarhet av biobanksprov. Systemet är integrerat med alikvoteringsrobotar och plockrobot och kommer att integreras med ett robotiserat fryslager som är under uppbyggnad på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna.

 

Om Labware

 • Garanterar spårbarhet av prov
 • Lagras på provsamlings-ID
 • Unika prov-ID
 • Studie- och projekthantering
 • Säker lagring av data
 • Provloggning
 • Test och analyser
 • Samtyckeshantering
 • Lagringskontroll
 • Stödjer PreBio- processen
 • Integration med plockrobot och senare även robotiserat fryslager
 • Integration med alikvoteringsrobot