IT-stöd

För att underlätta efterlevnaden av biobankslagen utvecklar Stockholms medicinska biobank en infrastruktur för den sjukvårdsintegrerade biobankningen med robotar, robotiserat fryslager och färskfrusen vävnad samt en IT-plattform. Prov som samlas in i den sjukvårdsintegrerade biobankningen (PreBio) registreras i LIMS-systemet Labware. För att underlätta spårbarheten för forskare som samlar biobanksprov i egen frys finns det webbaserade LIMS-systemet FreezerPro.

Freezerpro

FreezerPro är ett webbaserat LIMS-system som skapar en grafisk översikt av prov och lådor i frysar. I princip alla typer av frysar och flytande kväve-kärl kan skapas i systemet med en grafisk vy över innehållet i lådor.

FreezerPro driftsattes i maj 2018 och införs nu för regional hantering av frysar innehållande biobanksprover tagna för forskning. Data från befintliga system importeras.

För mer information finner du dokument och lathundar om systemet längre ned på denna sida. Vid frågor om FreezerPro eller om du vill delta i en demo av systemet, kontakta funktionsbrevlådan: freezerpro.karolinska@regionstockholm.se

Labware Lims

Biobanksprov som samlas in inom den sjukvårdsintegrerade biobankningen (PreBio) registreras i Labware. Labware är ett skräddarsytt LIMS-system för att stödja spårbarhet av biobanksprov. Systemet är integrerat med alikvoteringsrobotar och plockrobot och kommer att integreras med ett robotiserat fryslager som är under uppbyggnad på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna.

 

Om Labware

 • Garanterar spårbarhet av prov
 • Lagras på provsamlings-ID
 • Unika prov-ID
 • Studie- och projekthantering
 • Säker lagring av data
 • Provloggning
 • Test och analyser
 • Samtyckeshantering
 • Lagringskontroll
 • Stödjer PreBio- processen
 • Integration med plockrobot och senare även robotiserat fryslager
 • Integration med alikvoteringsrobot