Operativ service

Operativ biobanksservice är ett samlingsnamn för tjänster som biobankerna utför och innebär praktisk hantering av biobanksprov i form av insamling, provhantering, förvaring, spårbarhet och utplock. På denna sida förklarar vi några av våra tjänster inom operativ service.

Inom Region Stockholm finns möjligheten att samla in vätskebaserade prov i sjukvården genom Studiecenter för Laboratoriemedicin, under verksamheten Biobank och Studiestöd vid Karolinska Universitetssjukhuset.

Sjukvårdsintegrerad biobankning – PreBio

PreBio är Region Stockholms process för sjukvårdsintegrerad biobankning (SIB) av vätskeprover. Begreppet PreBio är en förkortning för ”Preanalystisk hantering av biobanksprover”.

Läs mer om PreBio/SIB

Övriga laboratorietjänster

Om du önskar samla in prover som inte kan hanteras genom SIB, antingen för att den specifika provtypen inte finns uppsatt inom SIB (se prislista) eller för att provet kräver annan provhantering finns det möjlighet till insamling via Studiecenter laboratoriet. Där arbetar vi huvudsakligen manuellt och skapar skräddarsydda lösningar för studier genom att utforma studiespecifika pappersremisser.

Förutom att erbjuda skräddarsydda lösningar för provhantering tillhandahåller vi även:

  • Koordinering av logistik och tjänster för studier i samarbete med analyserande lab.
  • Mottagning och registrering av prov- och remisser från studier
  • Hantering av prover för analys, fortlöpande eller i batch
  • Koordinering av batchanalyser med olika ME inom MDK
  • Förvaring och överlämning av prover till kunder eller analyserande lab.
  • Support till kunder och laboratoriet
  • Provlogistik: transporter mellan vårdgivare inom hela regionen samt till KI Biobank
  • Skickning av studiemateriel vid behov
  • Rening av PBMC för RNA extraktion

Nationell insamling

Biobanksområdet är komplext och kräver specifik kompetens för att stödja forskare både vid insamling av vätskebaserade prover och vid användning av tidigare insamlade provmaterial. För att möta forskarnas behov av support inom detta område har funktionen provservicekoordinatorer (PSK) etablerats. PSK erbjuder kostnadsfri rådgivning och hjälp med samordning av studier som involverar insamling och uttag av prover från flera regioner.

Genom att besitta en övergripande förståelse för rutiner, utbud, prov- och dataformat vid olika biobanksfaciliteter kan provservicekoordinatorerna assistera forskarna i den planeringsprocess som krävs.

PSK finns verksamma vid operativa biobanksfaciliteter i städerna Umeå, Örebro, Uppsala, Stockholm, Göteborg, Linköping och Lund.

Om du planerar att starta en nationell forskningsstudie, kontakta gärna:

Hibo Giama
Nationell provservicekoordinator, Stockholm

E-post: hibo.giama@regionstockholm.se
Telefon: 072 – 456 38 34

För optimalt stöd rekommenderar vi att du tar kontakt redan i de tidiga stegen av forskningsprocessen!