Frågor och svar

På denna sida finner du vanliga frågor med svar om Biobank och Studiestöd och våra tjänster.

För generella frågor om biobankning, besök Biobank Sveriges sida med frågor och svar.

Jag har inte fått etikgodkännandet ännu, kan ni börja handlägga ansökan ändå?

Ja, du kan skicka in din biobanksansökan antingen innan du skickar den till Etikprövningsmyndigheten (EPM) eller medan du väntar på beslut från EPM. Är din ansökan inte redo att skickas in kan du istället kontakta oss för att boka in ett rådgivningstillfälle:

Kontakta oss via biobankstockholm@regionstockholm.se.

Hur fungerar digital signering?

Biobank och Studiestöd använder programmet eUnderskrift för anställda inom Region Stockholm. Vi använder även Scrive och AdobeSign vid behov. Ingen av dessa program kräver Bank-ID.

Om du önskar använda annan digital signeringstjänst kontakta din handläggare via vår funktionsbrevlåda biobankstockholm@regionstockholm.se.

Vid digital signering behöver inte avtalen skickas in i pappersform.

Jag ska fylla i L2a/MTA – vilken mall ska jag använda?

  • Blankett L2a1 –  När huvudman för biobanken är en region som är annan än forskningshuvudmannen
  • Blankett L2a2 – När huvudman för biobanken är en region, och studien är en sponsrad klinisk läkemedelsprövningar eller prestandastudie
  • Blankett L2a3 – När huvudman för biobanken är samma som forskningshuvudman

Vilka kontaktuppgifter har SMB?

Huvudman: Region Stockholm

Biobankens namn: Stockholms Medicinska Biobank

Biobankens registreringsnummer (IVO): 914

Biobankens adress: Karolinska Universitetssjukhus, Eugeniavägen 27, S3:04

Postnummer: 171 76

Ort: Stockholm

Telefon: +46-8 (0) 123 725 52

E-post: biobankstockholm@regionstockholm.se

Behörig företrädare för biobanken: Jenny Björkström

Biobanksansvarig: Jenny Björkström

Kontaktperson för utlämnade biobank: Jenny Björkström

Kontaktperson för mottagande biobank: Jenny Björkström

Tillhandahåller ni frysförvaring?

Nej, undantaget är om du nyttjar den sjukvårdsintegrerade biobankningen (PreBio).

Jag vill utföra en klinisk prövning som omfattar biobanksprov, hur gör jag?

Du hittar information om detta på Biobanksveriges sida om kliniska prövningar.

Vid kliniska prövningar där Stockholms Medicinska Biobank är mottagande biobank, vänligen fyll i följande uppgifter: