Frågor och svar

Denna sida med frågor och svar innehåller endast lokala frågor. För mer generella frågor kring biobankning och biobanksfrågor hänvisar vi till Biobank Sveriges sida med frågor och svar.

Vi har inte fått etikgodkännandet ännu, kan ni börja handlägga ansökan ändå?

Ja, du kan skicka in din biobanksansökan antingen innan du skickar den till Etikprövningsmyndigheten (EPM) eller medan du väntar på beslut från EPM. Är din ansökan inte redo att skickas in kan du istället boka ett rådgivningtillfälle med en handläggare på biobanken.

Vi ska fylla i L2a/MTA – vad ska vi skriva för adress för biobanken?

Text att fylla i MTA

Vad har biobanken för registreringsnummer hos IVO?

914

Tillhandahåller ni frysförvaring?

Nej, utom när man nyttjar den sjukvårdsintegrerade biobankningen (PreBio)