Frågor och svar

Denna sida berör endast lokala frågor. För mer generella frågor kring biobankning och biobanksfrågor, besök Biobank Sveriges sida med frågor och svar.

Jag har inte fått etikgodkännandet ännu, kan ni börja handlägga ansökan ändå?

Ja, du kan skicka in din biobanksansökan antingen innan du skickar den till Etikprövningsmyndigheten (EPM) eller medan du väntar på beslut från EPM. Är din ansökan inte redo att skickas in kan du istället boka ett rådgivningtillfälle med en av våra handläggare på biobanken.

Jag ska fylla i L2a/MTA – vad skriver jag för adress för biobanken?

Se vår exempelbild nedan (du kan klicka på den för att förstora bilden):

Text att fylla i för MTA: Forskningshuvudman: Region Stockholm. Biobankens namn: Stockholms Medicinska biobank. Biobankens nummer (IVO): 914. Biobankens adress: Stockholms medicinska biobank, M8:01, Karolinska Universitetssjukhuset, Eugeniavägen 27, S3:04. Postnummer: 171 76. Ort: Stockholm. Telefon: +46 8 517 725 52. Behörig företrädare för Biobanken: Jenny Björkström.

Vad har biobanken för registreringsnummer hos IVO?

914

Tillhandahåller ni frysförvaring?

Nej, undantaget är om du nyttjar den sjukvårdsintegrerade biobankningen (PreBio).

Jag vill utföra en klinisk prövning som omfattar biobanksprov, hur gör jag?

Du hittar information om detta på Biobanksveriges sida om kliniska prövningar. Vid kliniska prövningar där Stockholms Medicinska Biobank är mottagande biobank, vänligen fyll i följande uppgifter:

Text att fylla i för mottagande biobank: Forskningshuvudman: Region Stockholm. Biobankens namn: Stockholms Medicinska biobank. Biobankens nummer (IVO): 914. Biobankens adress: Stockholms medicinska biobank, M8:01, Karolinska Universitetssjukhuset, Eugeniavägen 27, S3:04. Postnummer: 171 76. Ort: Stockholm. Telefon: +46 8 517 725 52. Behörig företrädare för Biobanken: Jenny Björkström.